نیروی ذهن

  تبلیغات

» نیروی ذهن


برنامه ریزی برای پولدار شدن - برنامه روز سوم

نوشته شده در تاریخ 1391/07/07 توسط Rahkar.ir

سه گام ساده جهت رها کردن قدرت جادویی اهداف   در دنیا، هیچ چیزی قدرتمندتر از اهداف کاملاً مشخص و تعریف شده نیست. این یکی از مهم ترین رازهای زندگی در دنیای واقعی می‌باشد. آیا تاکنون آرزو کرده‌اید که می‌توانستید یک چراغ جادو را در دست بگیرید، غول چراغ جادو را آزاد کنید و تمام رؤیاهایتان را برآورده کنید؟ این غول در درون ذهن شما قرار دارد، و منتظر است تا در صورتی که شما به اهداف‌تان متعهّد شوید، بیدار شود. به خاطر بسپارید که ضمیر ناخودآگاه شما در خدمت افکار آگاهانه‌ت... ادامه خواندن ←

قدرت ذهن

روانشناسی

رفاه

پولدار شدن

برنامه ریزی

ذهن

اهداف

قدرت جادویی

رازهای زندگی

رسیدن به آرزو

چراغ جادو

غول چراغ جادو

ضمیر ناخودآگاه

افکار آگاهانه

معجزه

نیروی ذهن

راه های پولدارشدن

شغل جدید

خوشبختی

مسیر زندگی

برنامه ریزی برای پولدار شدن - برنامه روز چهارم

نوشته شده در تاریخ 1391/07/09 توسط Rahkar.ir

    چگونه بی درنگ اعتقادات محدود کننده خودتان را تغییر دهید. شما تصميم به تغيير گرفته‌اید و متعهد شده‌اید که اقدامی را انجام دهید. فرض کنید که در مورد یک هدف مالی تصمیم گرفته‌اید. حال، به منظور برنامه ریزی مجدد ذهنتان برای پذیرفتن مراحل بالایی از رفاه، باید کشف کنید که چه عقایدی، تجربیات شما در گذشته را محدود کرده اند. باید با هوشیاری تصمیم بگیرید که آن عقاید را تغییر دهید.   اگر تا کنون این امر را محقق نکرده‌اید، در پایان این 30 روز باید آشکار شود که اع... ادامه خواندن ←

قدرت ذهن

روانشناسی

رفاه

پولدار شدن

برنامه ریزی

ذهن

رازهای زندگی

رسیدن به آرزو

ضمیر ناخودآگاه

معجزه

نیروی ذهن

راه های پولدارشدن

شغل جدید

خوشبختی

مسیر زندگی

هداف

قدرت جادویی ذهن

راه های رسیدن به آرزو

جان راندولف پرایس

اعتقادات

برنامه ریزی برای پولدار شدن - برنامه روز پنجم

نوشته شده در تاریخ 1391/07/10 توسط Rahkar.ir

  چگونه خود را از منفی نگری دیگران محافظت کنیم؟ شما خود، منفی نگری دیگران را به خود جذب کرده‌اید وآن را مانند یک انسان پرورانده‌اید، پس قطعاً با مقاومت یا نمود آن در حالت مردم منفی نگر ویا زمزمه‌ای در ذهن خود روبرو خواهید شد. باید خود را از منفی‌نگری محافظت کنید! از مردم وموقعّیت های منفی دوری کنید. زمانی که برای تکامل یافتن تلاش می‌کنید، به هیچ کس این فرصت را ندهید که افکار و انرژی منفی خود را به شما منتقل کند.لازم نیست برای کسی توضیح دهید که نگرش فکری تازه ی ش... ادامه خواندن ←

قدرت ذهن

روانشناسی

رفاه

پولدار شدن

برنامه ریزی

ذهن

هدف

رازهای زندگی

رسیدن به آرزو

ضمیر ناخودآگاه

معجزه

نیروی ذهن

راه های پولدارشدن

شغل جدید

خوشبختی

مسیر زندگی

قدرت جادویی ذهن

راه های رسیدن به آرزو

تحصیلات

ثروت

برنامه ریزی برای پولدار شدن - برنامه روز ششم

نوشته شده در تاریخ 1391/07/10 توسط Rahkar.ir

  قدرت خود القایی و چگونگی استفاده از آن   همانطور که متوجه شده‌اید، دراین دوره 30 روزه مبنای برنامه خوشبختی عبارتست از به کارگیری روزانه ی خود القایی برنامه ریزی مجدد ذهن شما. دلیل ساده ي اين امرآن است كه خود القایی واقعاً تاثیر گذار است، و به کار بردن دائم زمزمه های مثبت در ذهنت می‌تواند در زندگی شما معجزه کند.   دلیل این امر، شگفت انگیز وساده است، و من قبلاً به طور تلویحی به آن اشاره کردم. ضمیر ناخودآگاه شما هر آنچه را که مدام به آن می‌اندیشید، به تجربه ی شم... ادامه خواندن ←

قدرت ذهن

روانشناسی

رفاه

پولدار شدن

برنامه ریزی

ذهن

هدف

رازهای زندگی

رسیدن به آرزو

ضمیر ناخودآگاه

معجزه

نیروی ذهن

راه های پولدارشدن

شغل جدید

خوشبختی

مسیر زندگی

قدرت جادویی ذهن

راه های رسیدن به آرزو

تحصیلات

ثروت

برنامه ریزی برای پولدار شدن - برنامه روز هفتم

نوشته شده در تاریخ 1391/07/12 توسط Rahkar.ir

  بزرگترین راز علم مدرن ... و اینکه علم مدرن چگونه دنیای شما را دگرگون خواهد کرد.   اگر شما آرزوی پیشرفت در مسیر خوشبختی را دارید، باید این حقیقت بسیار مهم را بپذیرید که بایستی این‌ایده علوم غربی را که کائنات «مادی، بی معنی، بی توجه، و یک ماشین بدون هدف» است و نیز «هوشیاری انسان یک پیشامد شیمیایی در درون این دستگاه است» رها کنید.   در حقیقت، دقیقاً عکس این قضیه درست است. کائنات «یک انرژی زنده، هوشمند و هوشیار» است که تمام واقعیت های ... ادامه خواندن ←

قدرت ذهن

روانشناسی

رفاه

پولدار شدن

برنامه ریزی

کائنات

ذهن

هدف

رازهای زندگی

رسیدن به آرزو

ضمیر ناخودآگاه

معجزه

نیروی ذهن

راه های پولدارشدن

شغل جدید

خوشبختی

مسیر زندگی

قدرت جادویی ذهن

راه های رسیدن به آرزو

تحصیلات

برنامه ریزی برای پولدار شدن - برنامه روز هشتم

نوشته شده در تاریخ 1391/07/13 توسط Rahkar.ir

  چرا احساسات شما راهی برای رسیدن به ثروت است؟   هیجانات و احساسات شما قدرتی جادویی دارند که می‌توانند انرژی خلاق‌تان را به تجربه‌ای واقعی از جمله تجربه ی رفاه و ثروت تبدیل کنند.   کلید تغییر عقایدتان و در نتیجه تغییر و دگرگونی زندگیتان این است که با شور و هیجانی واقعی احساس کنید که آن زندگی که همیشه آرزویش را داشته‌اید، اکنون از آن شماست. انجام این کار، اصلاً سخت نیست. تنها چیزی که لازم است این است که ذهنتان را در دوره های زمانی کوتاه متمرکز کنید و به طور... ادامه خواندن ←

قدرت ذهن

روانشناسی

رفاه

پولدار شدن

برنامه ریزی

ذهن

هدف

رازهای زندگی

رسیدن به آرزو

ضمیر ناخودآگاه

معجزه

نیروی ذهن

راه های پولدارشدن

شغل جدید

خوشبختی

مسیر زندگی

قدرت جادویی ذهن

راه های رسیدن به آرزو

تحصیلات

ثروت

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - بازی (قسمت اول)

نوشته شده در تاریخ 1391/07/14 توسط Rahkar.ir

  اکثر مردم به زندگی، همانند یک جنگ می‌نگرند، امّا زندگی جنگ نیست بلکه یک بازی است. به هر حال، زندگی یک بازی است که بدون اطلاع از قانون معنوی، به طور موفقیت‌آمیز اجراء نمی‌شود. کتاب‌های مقدّس، قواعد و قوانین بازی را با صراحت شگفت‌انگیزی ارائه می‌دهند. عیسی مسیح آموخت که زندگی، یک بازی مهم دادن و دریافت نمودن است.   «هر کسی هر چیزی را که کاشته است درو می‌کند»، این جمله به این معنی است که گفتار و کردار از هر کسی که صادر شود به وی باز می&... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

قدرت ذهن

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

افکار منفی

راز های زندگی

افکار مثبت

ضمیر خودآگاه

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب‌های مقدّس

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

طرح الهی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - بازی (قسمت دوم)

نوشته شده در تاریخ 1391/07/14 توسط Rahkar.ir

  تصویر کاملی از این نیرو در ضمیر خودآگاه ماورایی وجود دارد و معمولاً از میان ضمیر خودآگاه می‌درخشد و جلوه می‌نماید، همانند یک چیز ایده‌آل و دست نیافتنی که حقیقت دارد. در واقع، این نیرو سرنوشت (مقصد) واقعی هر فرد است که به وی نشان داده می‌شود و از طریق هوش و فراست بی‌پایان هر فرد که در درون خودش وجود دارد نمایان می‌گردد.   به هر حال، بسیاری از مردم از مقصدها و سرنوشت‌های واقعی‌شان بی‌خبر و بی‌اطلاّع هستند و تلاش می‌کنند که چیزه... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

قدرت ذهن

روانشناسی

پولدار شدن

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

افکار منفی

راز های زندگی

افکار مثبت

ضمیر خودآگاه

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب‌های مقدّس

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - قانون شكوفایی و رونق(قسمت اول)

نوشته شده در تاریخ 1391/07/14 توسط Rahkar.ir

    یکی از مهمترین پیام‌های کتب مقدّس این است که خداوند پشتیبان انسان است و انسان می‌تواند هر چیزی را که به او تعلّق دارد از طریق گفتارش با استفاده از قانون الهی، رها کند و از قید آن چیزها آزاد شود. به هر حال، انسان باید در گفتار و حرف‌هایش، ایمان کامل داشته باشد.   ما هم اکنون می‌دانیم که حرف‌ها و افکار، یک نیروی ارتعاشی عظیم هستند و جسم و کارهای انسان را تنظیم می‌کنند.   زنی پیش من آمد که بسیار تهیدست و فقیر بود و گفت که به خاطر سه هزار د... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

قدرت ذهن

روانشناسی

پولدار شدن

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

معجزه

نیروی ذهن

افکار منفی

راز های زندگی

افکار مثبت

ضمیر خودآگاه

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - قوانین شكوفایی و رونق(قسمت دوم)

نوشته شده در تاریخ 1391/07/14 توسط Rahkar.ir

    یک دلیل تجربی مهم، معمولاً توسط افکار عذاب‌آور ارائه می‌گردد، یک اظهار نظر درست کاملاً معنوی مبتنی بر این موضوع است که انسان، با عقاید و باورهای قدیمی موجود در ضمیر ناخودآگاه، مبارزه می‌کند و «خطایی که ظاهر گشته است» را می‌پوشاند.   در این زمان است که انسان باید تأییدات و اثبات‌های درستش را به صورت مرتّب ایجاد نماید و خوشحال و سپاسگزار باشد که چیزی را که می‌خواسته است دریافت کرده و خواسته‌اش برآورده شده است. «قبل از این... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

قدرت ذهن

روانشناسی

پولدار شدن

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

معجزه

نیروی ذهن

افکار منفی

راز های زندگی

افکار مثبت

ضمیر خودآگاه

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - قدرت کلام (قسمت اول)

نوشته شده در تاریخ 1391/07/23 توسط Rahkar.ir

  شخصی که از قدرت حرف و کلام مطلّع است، در مکالمه و گفتگویش بسیار دقیق و با احتیاط می‌شود. او فقط مواظب واکنش حرف‌هایش است تا بصورت بیهوده و بدون فایده بازنگردند. انسان از طریق گفتارش پیوسته قوانینی را برای خودش ایجاد می‌کند.   من شخصی را می‌شناختم که می‌گفت: من همیشه یک ماشین را از دست می‌دهم. آن همواره به محض این که من می‌رسم محل را ترک کرده و به راه افتاده است.   دخترش گفت: من همیشه به یک ماشین می‌رسم. به محض این که من به آن جا می&zw... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

قدرت کلام

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - قدرت کلام (قسمت دوم)

نوشته شده در تاریخ 1391/07/23 توسط Rahkar.ir

آن چه را که انسان درباره‌ی دیگری می‌گوید، در مورد او گفته خواهد شد و آن چه را که او برای دیگری آرزو می‌کند، برای خودش نیز آرزو می‌کند. «نفرین‌ها همانند مرغان به خانه‌شان باز می‌گردند».   اگر کسی آرزوی بدبختی فردی را بکند، مطمئناً بدبختی به سوی خودش جذب خواهد شد. اگر کسی آرزوی موفقیت کسی را داشته باشد و به او کمک کند، او آرزوی موفقیت برای خودش کرده است و به خودش در راه موفقیت کمک نموده است.     ممکن است که جسم از طریق کلام و ت... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

قدرت کلام

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - قانون عدم مقاومت (قسمت اول)

نوشته شده در تاریخ 1391/07/24 توسط Rahkar.ir

  هیچ چیزی در روی زمین نمی‌تواند به طور کامل در مقابل شخص نامقاوم، ایستادگی و مقاومت کند.   چینی‌ها می‌گویند که آب قوی‌ترین عنصر است، زیرا به طور کامل غیر مقاوم است. آب می‌تواند یک سنگ را بساید و همه چیز را پاک سازی و جارو نماید. عیسی مسیح فرمود: «در مقابل شرّ و بدی مقاومت نکن»، زیرا او در واقع می‌دانست که هیچ بدی و شرّی وجود ندارد، بنابراین نیازی به مقاومت نیست، بدی از «تصوّر باطل» انسان ناشی می‌شود و یا از اعتقاد به دو قد... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

قدرت کلام

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - عدم مقاومت(قسمت دوم)

نوشته شده در تاریخ 1391/07/24 توسط Rahkar.ir

  تا زمانی که انسان در مقابل وضعیّتی مقاومت می‌کند، او آن وضعیت را با خودش خواهد داشت. اگر او از آن وضعیت فرار کند، آن وضعیت و موقعیت نیز از او فرار خواهد کرد.   برای مثال: من روزی این موضوع را برای زنی تکرار کردم، و او پاسخ داد: چگونه فکر می‌کنی این موضوع درست است؟ من وقتی در خانه بودم ناراحت و غمگین بودم و از مادرم نفرت داشتم، زیرا او سرزنشگر و مستبد بود؛ پس من از خانه گریختم و ازدواج نمودم- امّا وقتی ازدواج نمودم، مادرم دقیقاً همان رفتاری را که با من داشت همان رفتار را ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

قدرت کلام

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - قانون حاصل کردار انسان و قانون بخشش (قسمت اول)

نوشته شده در تاریخ 1391/07/27 توسط Rahkar.ir

  انسان، فقط چیزی را دریافت می‌کند که می‌دهد. بازی زندگی همانند یک بازی بومرنگ است. افکار، اعمال و گفتار انسان، زود یا دیر، به سوی او باز می‌گردند و این بازگشت، با دقّت و صحّتی متحیّر کننده صورت می‌پذیرد. این همان قانون حاصل کردار انسان است که سانسکریت برای «بازگشت» ارائه می‌دهد. «هر قدر که انسان بکارد همان قدر درو می‌کند».   برای مثال: دوستی برای من داستان خودش را تعریف کرد که نشاندهنده‌ی این قانون است. او گفت، «من ت... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

بخشش

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - قوانین حاصل کردار انسان و بخشش ( قسمت دوم )

نوشته شده در تاریخ 1391/07/27 توسط Rahkar.ir

    انسان مورد پند و نصیحت قرار گرفته است، «میل و اراده من همانند میل و اراده‌ی تو عمل نمی‌کند» و میل و اراده‌ی من کنجکاو است، وقتی که انسان از میل و اراده‌ی شخصی خود صرفنظر کند. و از آن دست بکشد هر چیزی را که بخواهد بدست می‌آورد و بدین وسیله هوش نامحدود می‌تواند با کمک او عمل کند.   «توقف کن و رستگاری پروردگار را ببین (قانون)»     برای مثال: زنی پیش من آمد که بسیار آشفته و نگران بود. دخترش تصمیم داشت که به ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

بخشش

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - واگذار نمودن بار و مسؤولیت تأثیر بر ضمیر ناخودآگاه (قسمت اول)

نوشته شده در تاریخ 1391/07/28 توسط Rahkar.ir

  هنگامی که انسان، قدرت‌ها و کارهای ذهنش (ضمیرش) را بشناسد، میل شدیدی برای یافتن یک راه آسان و سریع پیدا می‌کند تا ضمیر ناخودآگاه را با خوبی و نیکی تحت تأثیر قرار دهد، زیرا آگاهی عقلانی و ذهنی از حقیقت به تنهایی نتایجی را به بار نمی‌آورد.   در مورد خودم، من آسان‌ترین راه را در واگذاری بار و مسؤولیت یافتم.   یک دانشمند متافیزیک این موضوع را به صورت زیر شرح داد. او گفت: «تنها چیزی که در واقع به همه چیز وزن می‌دهد، قانون نیروی گرانشی زمین است و ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - واگذار کردن بار و مسؤولیت تأثیر بر ضمیر ناخودآگاه ( قسمت دوم )

نوشته شده در تاریخ 1391/07/28 توسط Rahkar.ir

  ترس، یک قدرت گمراه کننده است و باید دوباره هدایت گردد یا به ایمان و اعتقاد تبدیل شود. عیسی (ع) می‌فرماید: «چرا می‌ترسی، آیا ایمان تو کم است؟ کسی که مؤمن و معتقد است، همه چیز برای او عملی و ممکن می‌شود.»   یکی از دانشجویان از من پرسید: «من چگونه می‌توانم از ترس خلاص شوم؟» من پاسخ دادم: «با پا گذاشتن روی هر چیزی که تو از آن واهمه داری.» «درندگی شیر به خاطر ترس تو است.» روی شیر پا بگذار و آن ناپدید خواهد شد و از ب... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - قانون عشق و دوست داشتن ( قسمت دوم )

نوشته شده در تاریخ 1391/08/01 توسط Rahkar.ir

  مسیر عشق را دنبال کن، همه چیز اضافه می‌شود، زیرا خداوند، عشق است و خداوند، پشتیبان و حامی است؛ مسیر خودبینی و طمع را دنبال کن، پشتیبان و حامی ناپدید و محو می‌شود، یا انسان از او جدا می‌گردد.   برای مثال: من زنی پولدار و ثروتمند را می‌شناختم که درآمدش را ذخیره می‌کرد. به ندرت پیش می‌آمد که او پولش را بخشش کند، اما همیشه و به طور دائم چیزهایی را برای خودش خریداری می‌کرد.   او علاقه شدیدی به گردن‌بند داشت. یکی از دوستانش از او پرسید که چ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

دوست داشتن

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - عشق و دوست داشتن (قسمت اول)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/01 توسط Rahkar.ir

  هر انسانی در سیّاره‌ی زمین عشق و محبت را می‌شناسد و مبادرت به آن کار می‌نماید. «یک دستور جدید برای تو دارم و آن دستور این است که کس دیگری را دوست داشته باش.» اوسپنسکی در کتابش اظهار می‌دارد که «عشق، یک پدیده‌ی مربوط به عالم هستی است.» و جهان چهار بعد را رو به انسان می‌گشاید، عالم شگفت‌انگیز.   عشق واقعی، فارغ از خود بودن و رها شدن از ترس است. این عشق واقعی، خودش را بر روی هدف مورد مِهرش، بدون تقاضای هیچگونه بازگشتی، جاری ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

دوست داشتن

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - بصیرت یا راهنمایی (قسمت اول)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/02 توسط Rahkar.ir

  برای کسی که قدرت کلامش را می‌داند و از راهنمایی‌های شهودی آن استفاده می‌کند، انجام دادن کارها آسان می‌گردد. او بدینوسیله می‌تواند قدرت‌های نامرئی و کشف نشده را بکار گیرد و جسمش را بازسازی کند و به کارها و اعمالش، شکل و قالب دوباره‌ای بدهد.   بنابراین، انتخاب کلمات درست، بسیار مهم است و دانشجو باید گفته‌ای را با دقت انتخاب کند که مقصود آن را به خوبی برساند.او می‌داند که خداوند پشتیبان اوست و اوست که برآورده کننده‌ی هر حاجتی است و کل... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

بصیرت

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - داشتن بصیرت یا راهنمایی ( قسمت دوم )

نوشته شده در تاریخ 1391/08/02 توسط Rahkar.ir

    بصیرت، یک توانایی ذهنی معنوی است که توضیح نمی‌دهد ولی راه را نشان می‌دهد.یک فرد، اغلب یک راهنمایی را در جریان یک عملیات به دست می‌آورد. ایده‌ای که به دست می‌آید، ممکن است کاملاً نامربوط باشد، امّا برخی از راهنمایی‌های خداوند، شگفت‌انگیز و اسرارآمیز هستند.   روزی در کلاس، در مورد این مطلب بحث و بررسی کردم که هر فردی یک راهنمایی قطعی دریافت می‌کند. پس از آن زنی پیش من آمد و گفت: «وقتی شما این مطلب را بیان کردید، من به این بصیرت و... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

بصیرت

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - ابراز عقاید (قسمت اول)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/03 توسط Rahkar.ir

  برای هر انسانی، ابراز عقاید (خود بیانگری) کاملی وجود دارد. جایی وجود دارد که او می‌تواند در آن جا سیر کند و کس دیگر نمی‌تواند، کاری است که او انجام می‌دهد و کس دیگر نمی‌تواند! آن سرنوشت اوست.   این موفقیت و کار بزرگ، کسب شده است، ایده‌ای کامل در ضمیر و ذهن الهی، که منتظر درک انسان است. در صورتی که تصوّر شود، نیروی ذهنی یک نیروی ذهنی خلاّق است، برای انسان لازم است که این ایده را قبل از ظاهر شدن آن ببیند و درک کند.   بنابراین بالاترین تقاضای انسان در... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - قانون ابراز عقاید ( قسمت دوم )

نوشته شده در تاریخ 1391/08/03 توسط Rahkar.ir

  گاهی یک اتفاق ناچیز و جزئی ممکن است که مسیر زندگی یک انسان را تغییر دهد. رابرت فولتون در حالی که مشغول تماشای آب در حال جوش بود و بجوش آمدن کتری چایی را مشاهده می‌کرد، تصمیم به اختراع کشتی بخار گرفت.   من دانشجویی را دیدم که مقاومت یا اشاره به شیوه‌ای خاص، اغلب مانع ابراز دلیل و برهان او بودند. او عقیده‌اش را تنها به یک کانال متصل می‌کرد و فقط از شیوه‌ای استفاده می‌کرد و علاقه به ظاهر شدن آن داشت که باعث ایجاد وقفه و مکث می‌شد.   روش من، ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - تکذیب ها و تاییدها (قسمت اول)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/05 توسط Rahkar.ir

  «تو درباره‌ی چیزی حکم می‌کنی و آن چیز در تو ایجاد و تثبیت می‌گردد.» هر خوبی که در زندگی انسان متجلّی و ظاهر می‌گردد، حقیقتی است که قبلاً در ضمیر الهی ایجاد گشته است و از طریق درک یا کلام انسان، رها و آشکار گشته است، بنابراین او باید مراقب باشد که تنها درباره‌ی آشکار شدن ایده‌ی الهی حکم کند، زیرا او اغلب از طریق گفتار و کلام بیهوده و باطل حکم می‌کند و دچار شکست و بد اقبالی می‌گردد.   بنابراین، این موضوع، نکته بسیار مهمی است که در... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - قانون تکذیب ها و تاییدها (قسمت دوم)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/05 توسط Rahkar.ir

  انسان اغلب خودش را در خواسته‌هایش، محدود می‌سازد. برای مثال: دانشجویی تقاضای ششصد دلار پول برای یک زمان معیّن نمود. او آن مقدار پول را دریافت کرد، ولی پس از آن فهمید که نیاز به یک هزار دلار پول داشته است و حالا او فقط ششصد دلار داشت و این موضوع به دلیل گفتار و کلام او بود.   مرد فقیری از جاده‌ای می‌گذشت و در این هنگام مسافری را دید که در مقابل او توقّف کرد و گفت: «دوست خوب من، من تو را مردی فقیر می‌بینم، این تکّه طلا را بگیر و آن را بفروش، با فروش آ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - قانون تاییدها و تکذیب ها (قسمت سوم)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/05 توسط Rahkar.ir

  بسیاری از داستان‌هایی که نقل شدند، قدرت ضمیر ناخودآگاه بودند، البته در زمانی که به سمت ایمان و اعتقاد، هدایت گشتند.   برای مثال: مردی شبی را در خانه رعیتی‌اش سپری می‌کرد. پنجره‌های اتاق و میخکوب و بسته شده بودند و آن مرد در نیمه‌ی شب احساس خفگی نمود و تصمیم گرفت که پنجره‌ها را باز کند، امّا آن جا بسیار تاریک بود. او نتوانست پنجره‌ها را باز کند، بنابراین قسمتی از پنجره را با مشت، خُرد کرد و بدینوسیله هوای خوب و خنک در اتاق جریان پیدا کرد و او خواب... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - تکذیب ها و تایید ها ( قسمت چهارم )

نوشته شده در تاریخ 1391/08/05 توسط Rahkar.ir

  دو نگرش ذهنی باعث نقصان و ضرر می‌شود: ناچیز و کم ارزش شمردن، مانند زنی که شوهرش را ناچیز و بی‌ارزش شمرد و به او توجهی نمی‌کرد، یا ترس از ضرر و نقصان، که تصویری از ضرر و نقصان را در ضمیر ناخودآگاه ایجاد می‌کند.   هنگامی که دانشجویی می‌تواند مشکلش را حل کند (بارش را واگذار نماید)، او دارای آشکارسازی و تجلّی آنی و ناگهانی خواهد بود.   برای مثال: زنی در یک روز طوفانی، بیرون از خانه بود و در این هنگام بود که باد شدیدی وزید و چتر او را برد و خراب کرد. او... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - قانون تایید ها و تکذیب ها ( قسمت پنجم )

نوشته شده در تاریخ 1391/08/05 توسط Rahkar.ir

  در بسیاری از اوقات، انسان برای خودش، ساختن یک خانه محقّر و کوچک را متصوّر می‌شود، در حالی که او باید ساختن یک کاخ را تصوّر کند.اگر دانشجویی سعی کند که یک برهان را تحمیل نماید (از طریق ضمیراستدلال‌گرا)، او آن برهان و دلیل را دچار وقفه و مکث می‌کند.   خداوند می‌فرماید: «من در آن شتاب خواهم کرد.»   آن دانشجو باید تنها از طریق بصیرت یا راهنمایی‌های قطعی، عمل نماید. «به خدا توکّل کن و صبورانه منتظر باش. به او اعتماد و اعتقاد داشته باش ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - تاییدها و تکذیب ها (قسمت هفتم)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/05 توسط Rahkar.ir

  تکذیب‌ها و تأییدها (در مورد ثروت) خداوند، پشتیبان شکست ناپذیر من است و مقدار بسیار زیادی پول، به سرعت و تحت لطف الهی و بوسیله شیوه‌ای کامل و درست به من خواهد رسید. (در مورد شرایط صحیح) هر برنامه‌ای که توسط خداوند برنامه‌ریزی نشده است، باید منحل گردد و این ایده‌ی الهی است که هم اکنون به من می‌رسد و من آن را دریافت خواهم کرد. (در مورد ایمان و اعتقاد) هنگامی که من با خدا باشم، در آن زمان با خوبی خودم هستم، زیرا خدا هم بخشنده است و هم بخشش دارد. من نمی&zwnj... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - تایید ها و تکذیب ها ( قسمت ششم )

نوشته شده در تاریخ 1391/08/05 توسط Rahkar.ir

  انسان باید هر تفکّر را ایجاد نماید.   یک اندیشمند و متفکر خوب و مسلّط، یک هنرمند است و مراقب است که فقط طرح‌های الهی را بر پارچه نقاشی ذهنش، نقاشی کند و این تصاویر را با حرکات استادانه قدرت و تصمیم، طراحی نماید و اعتقاد کامل دارد که هیچ قدرتی وجود ندارد که به کار او آسیب و صدمه وارد کند و آن تصاویر در زندگی او بصورت ایده‌آل و واقعی، پدیدار و آشکار می‌گردند.   همه قدرت‌هایی که به انسان داده می‌شود (از طریق تفکر صحیح) به این علّت است که او را از زمین ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - کلام تو همان عصای توست

نوشته شده در تاریخ 1391/08/05 توسط Rahkar.ir

  کلام انسان همان عصای اوست که مملو از سحر و قدرت است. عیسی مسیح بر قدرت کلام تأکید می‌کند: «تو با کلامت تأیید می‌شوی یا محکوم می‌گردی» و «مرگ و زندگی در گرو زبان هستند.»   بنابراین، انسان قدرت تغییر یک حالت ناراحت کننده را با استفاده از کلامش دارا می‌باشد.به جای غم، شادی ظاهر می‌شود و به جای بیماری، سلامتی و به جای فقر، ثروت، پدیدار می‌گردد.   برای مثال: زنی پیش من آمد و در مورد روش ثروتمند شدن پرسید. تمام دارایی او در ا... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - کلام تو همان عصای توست (قسمت دوم)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/05 توسط Rahkar.ir

  هرگز تصویری را با تصوّر کردن تحمیل نکن. بگذار که ایده الهی به ضمیر خودآگاه تو وارد شود، سپس دانشجو در این صورت، طبق طرح الهی عمل می‌کند. (بازی زندگی و چگونگی بازی کردن آن، صفحه 80- 71 را ملاحظه فرمایید.) عیسی مسیح می‌فرماید: «تو باید حقیقت را بدانی و حقیقت تو را آزاد و رها خواهد کرد.»   این جمله بدین معنی است که انسان باید حقیقت هر موقعیتی را که با آن مواجه می‌شود، بداند.حقیقتی در فقر و محدودیّت وجود ندارد. او می‌تواند عصای سحرآمیز کلامش را بکار گی... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - موفقیت

نوشته شده در تاریخ 1391/08/12 توسط Rahkar.ir

  کلمات و تصوّرات شخصی وجود دارند که بر ضمیر ناخودآگاه، تأثیر می‌گذارند.   برای مثال، مردی از من خواست تا درباره‌ی کار درست و صحیح برای او کلامی بگویم.من این عبارت را برای او بیان کردم: «ببین، تو تنها کسی هستی که می‌توانی در سرنوشتت را باز کنی و هیچ کس دیگری نمی‌تواند آن در را ببندد.»   به نظرم رسید که این جمله من تأثیری در ضمیر ناخودآگاه او ایجاد نکرد، پس این عبارت را افزودم: «و هیچ کس دیگری نمی‌تواند آن را ببندد، زیرا آن در، میخکوب... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - تاییدات

نوشته شده در تاریخ 1391/08/12 توسط Rahkar.ir

  هم اکنون زمینه برای عمل الهی آماده گشته است و خود من هم تحت لطف الهی، بوسیله یک شیوه‌ی شگفت‌انگیز قرار گرفته‌ام.   حالا من شرایط و چیزهای کهنه و از کار افتاده را تغییر می‌دهم.   نظم الهی در ذهن، بدن و اعمال من ایجاد و تثبیت گشته است.ببین، من همه چیز را تغییر دادم و تبدیل به چیزهای جدید کردم.   هم اکنون، خوبی نمایان نشده‌ی من، ظاهر گشت و اتفاق غیر منتظره‌ای رُخ داد.   هم اکنون، چهار باد موفقیّت، به سمت من می‌... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - تاییدات - بخش دوم

نوشته شده در تاریخ 1391/08/12 توسط Rahkar.ir

  من هم اکنون آسانترین راه به موفقیت، خوشحالی و ثروت هستم و تمام رفت و آمدها از طریق راه من است. من از کار درست و نیکو خسته نمی‌شوم، زیرا بوسیله آن کار هر چیزی را که می‌خواهم بدست می‌آورم.   یهوه قبل از من رفت و جنگ با پیروزی به اتمام رسید. تمام افکار دشمن، محو و ناپدید گشت.   مانعی در ضمیر الهی وجود ندارد، بنابراین چیزی نمی‌تواند مانع خوبی من شود و جلوی آن را بگیرد.   هم اکنون، تمام موانع از مسیر من ناپدید می‌گردند. درها و دروازه... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - ثروت و رونق

نوشته شده در تاریخ 1391/08/13 توسط Rahkar.ir

  (بازی زندگی و چگونگی بازی کردن آن را نیز مشاهده فرمایید.) انسانی که به این جهان پا می‌گذارد بوسیله خدا غنی و ثروتمند می‌گردد و تمام خواسته‌ها و نیازهای او برآورده می‌گردد.   این حمایت مالی از طریق ایمان و کلام ایجاد می‌گردد. «اگر تو باور و اعتقاد داشته باشی، همه چیز عملی و ممکن است.»   برای مثال: روزی زنی پیش من آمد و درباره‌ی تجربه‌اش با من صحبت کرد که بوسیله یک نکته مهم که در کتاب بازی زندگی و چگونگی بازی کردن آن خوانده بود... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - تأییدات (نکات صریح و قطعی)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/13 توسط Rahkar.ir

  هم اکنون از جانب خداوند، ثروتی بی‌پایان و فوری به من می‌رسد.همه کانال‌ها آزاد هستند.همه درها باز می‌باشند.   هم اکنون من طلا و ثروت درونم را به سمت خودم رها و آزاد می‌کنم. من با جریان طلایی بی‌پایانی از ثروت در ارتباط هستم که تحت لطف الهی بوسیله شیوه‌ای کامل و درست، به من می‌رسد.   خوبی و بخشش، در همه‌ی روزهای زندگیم، به دنبال من هستند و من برای همیشه در خانه ثروت اقامت می‌گزینم.   خدای من، خدای ثروت و ف... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - خوشحالی

نوشته شده در تاریخ 1391/08/13 توسط Rahkar.ir

  در فیلم سینمایی شگفت‌انگیز «دزد بغداد» این موضوع بیان شد که خوشحالی را باید کسب کرد و بدست آورد. خوشحالی از طریق کنترل کامل ماهیت، عاطفی و احساسی بدست می‌آید.   در هر جایی که ترس، وحشت و هراس وجود دارد، خوشحالی و شادمانی وجود نخواهد داشت. با ایمان و اعتقاد کامل به خدا، احساسی از امنیت و خوشحالی در انسان ایجاد می‌گردد.   هنگامی که انسان بداند، قدرتی شکست ناپذیر، او و هر چیزی که دوست دارد را حمایت و محافظت می‌کند و هر خواسته درست و صحیح قلبی ا... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - تأییدها (نکات صریح و قطعی)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/13 توسط Rahkar.ir

  من هم اکنون غرق در خوشحالی هستم، چون در آغاز و ابتدا برای من برنامه‌ریزی شده است. انبارهای من پُر هستند و فنجانم لبریز از خوشحالی و شادمانی است.   خوبی بی‌انتهای من هم اکنون، به شیوه‌هایی بی‌پایان به سوی من می‌آیند.   من خوشحالی شگفت‌انگیزی را به شیوه‌ای شگفت‌انگیز به دست می‌آورم و خوشحالی شگفت‌انگیز من باقی خواهد ماند.   شگفتی‌های شادی‌آور و خوشحال‌انگیز در هر روز به سوی من می‌آیند. ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - عشق و محبّت

نوشته شده در تاریخ 1391/08/13 توسط Rahkar.ir

  معمولاً همراه با عشق، ترس زیادی وجود دارد. تقریباً هر زنی که به این دنیا پا می‌گذارد، عشق زنی افسانه‌ای را می‌رباید و در ضمیرش پرورش می‌دهد.   آن زن در اصطلاح «زنی دیگر» نامیده می‌شود. البته این موضوع، ناشی از اعتقاد به دوگانگی است. بنابراین هنگامی که آن زن تداخل و مزاحمتی را درک نمود، آن دوگانگی حاصل می‌شود.   برای یک زن بسیار مشکل است که ببیند کسی را که دوست دارد عاشق اوست، بنابراین این تأییدات و نکات صریح بر ضمیر ناخودآگاه او در ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - ازدواج

نوشته شده در تاریخ 1391/08/13 توسط Rahkar.ir

  ازدواجی که بر اساس یگانگی نباشد، پایدار نمی‌ماند. «دو روح، امّا با یک فکر واحد، دو قلبی که همانند یک قلب می‌تپند.»   شاعر، این شعر را برای مرد و زنی سروده است که با افکاری مشابه زندگی می‌کنند (در دنیای فکری مشابهی زندگی می‌کنند)، آن‌ها همواره باید با همدیگر حرکت نمایند.   تفکّر، یک نیروی جنبشی عظیم است و انسان، تفکّرات و اندیشه‌هایش را به سمت خودش می‌کشد. برای مثال: مرد و زنی با هم ازدواج کردند و ظاهراً خوشحال بودند. مرد در زن... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - بخشش (گذشت)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/16 توسط Rahkar.ir

تأییدات (نکات صریح و قطعی) من همه‌ی مردم را می‌بخشم و همه نیز مرا می‌بخشند. دروازه‌ها به روی خوبی من گشوده می‌شوند.   من قانون بخشش را فرا می‌خوانم.و من از هر اشتباه و پیامد و نتیجه‌ی اشتباه‌ها، آزاد و رها هستم. من تحت لطف الهی هستم، نه تحت قانون حاصل کردار انسان.   اگر چه اشتباهات و خطاهای من همانند جامه‌ای سرخ رنگ هستند، ولی من آن اشتباهات را جبران می‌کنم و آن جامه سرخ رنگ را به گونه‌ای می‌شویَم که سفیدتر از برف شود. &... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - کلام عقل و حکمت (قسمت اول)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/16 توسط Rahkar.ir

تأییدات (نکات صریح و قطعی) انسان بدون ایمان و اعتقاد، همانند مُرده است.   هرگز لغزش و خطایی بین دو چیز شایسته و درست وجود ندارد.   هرگز بی‌گدار به آب نزن.   خداوند در مکان‌های غیر منتظره عمل می‌کند، او از طریق افرادی غیر منتظره و در زمان‌های غیر منتظره، کارهای شگفت‌انگیزش را انجام می‌دهد.   قدرت و نیرو به حرکت در می‌آورد ولی هیچگاه از بین نمی‌رود.   دوست داشتن همسایه به این معنی نیست که همسایه‌ات را در کمک کردن به ک... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - کلام عقل و حکمت (قسمت دوم)

نوشته شده در تاریخ 1391/08/16 توسط Rahkar.ir

تأییدات (نکات صریح و قطعی) هرگز مانع بینش دیگران نشو.   خودپسندی، مانعی برای تو است و تو را باز می‌دارد. هر گونه فکر بدون خودخواهی و محبّت‌آمیز، ریشه‌ی موفقیت است.   از وانمود کردن خسته نشو. آن چه را که تو انتظار داری، درو خواهی کرد و بدست خواهی آورد.   اعتقاد و ایمان، خاصیت ارتجاعی دارد. آن را تا انتهای دلیل و برهانت بکش، یعنی از اعتقاد و ایمان برای اثبات دلیل و برهانت استفاده کن.   قبل از این که تو خدا را بخوانی و او را صدا بزنی، خداوند پاسخت را می&z... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - اعتقاد و ایمان

نوشته شده در تاریخ 1391/08/18 توسط Rahkar.ir

  امید، انتظار می‌کشد، ایمان می‌داند که آن درخواست مورد نظر قبلاً برآورده شده و دریافت شده است و مطابق با آن عمل می‌کند.   من در کلاسم، اغلب بر اهمیّت مثال کندن نهرها و چاه‌های آب (آماده شدن برای چیزی که درخواست شده است) تأکید می‌کنم و این مثال، ایمان فعال را نشان می‌دهد و باعث اثبات دلیل و برهان می‌گردد.   مردی در کلاس من بود که من او را «زندگی حزبی» نامیده بودم، زیرا همیشه سعی می‌کرد تا سؤالی را پیدا کند که من نتوانم پاسخ ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - اعتقاد و ایمان قسمت دوم

نوشته شده در تاریخ 1391/08/18 توسط Rahkar.ir

تأییدات (نکات صریح و قطعی) افکار و عملکردهای مخالف نیز خوبی من را پیش می‌برند و هیچ اختلالی در آن ایجاد نمی‌کنند، زیرا خداوند از هر شخص و موقعیتی استفاده می‌کند تا خواسته قلبی من برآورده شود. «موانع و مشکلات براحتی برطرف می‌گردند و هیچ خللی ایجاد نمی‌کنند.» هم اکنون، من به سمت خوبی‌ام خیز بر می‌دارم و با اشتیاق به سمت آن می‌روم.   هنگامی که من با خدا هستم، با کسی می‌باشم که تقسیم نمی‌شود و در این زمان، من با خوبی تقسیم نشده&... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - اعتقاد و ایمان قسمت سوم

نوشته شده در تاریخ 1391/08/18 توسط Rahkar.ir

  من هم اکنون، اعتقاد بدون ترس و واهمه‌ای در راهنمای درونم دارم. با استفاده از روش من، تمام موانع و مشکلات، ناپدید و محو می‌گردند.   من استوار و پابرجا می‌ایستم، زیرا زمین‌های من هنگام درو، درخشان هستند. اعتقاد بدون ترس و واهمه من به خداوند، باعث ایجاد طرح الهی زندگی من می‌شود. همه ترس‌ها هم اکنون به نام خداوند، از بین می‌روند، زیرا من می‌دانم که قدرتی وجود ندارد که بتواند آسیب و صدمه‌ای وارد کند. خداوند، تنها قدرت واحد است.   من... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

4 اثر از فلورانس اسکاول شین - ضرر و نقصان

نوشته شده در تاریخ 1391/08/19 توسط Rahkar.ir

  ضرر و نقصان:   اگر انسان چیزی را از دست می‌دهد، این موضوع نشان می‌دهد که باوری از ضرر و نقصان در ضمیر ناخودآگاه او وجود دارد.هنگامی که انسان، این باور غلط را محو نماید، چیزی شبیه به آن باور در دنیای خارج او ظاهر می‌شود.   برای مثال: زنی یک خودکار نقره‌ای را در تئاتر گم کرده بود. او تلاش بسیاری کرد تا آن را پیدا کند ولی نتوانست. او هر گونه ضرر و گم شدن آن خودکار را ردّ کرد و این جمله را بیان نمود: «من ضرر و زیان را ردّ می‌کنم، هیچگونه ضرری در ... ادامه خواندن ←

قوانین زندگی

نگرش مثبت

عشق

قدرت ذهن

روانشناسی

مثبت نگری

کائنات

نیروی کائنات

ضمیر ناخودآگاه

نیروی ذهن

راز های زندگی

4 اثر از فلورانس اسکاول شین

اصول معنوی زندگی

کنترل کائنات

بهتر کردن زندگی

درک عملکرد ذهن

روش موفقیت

قدرت زبان

توییتر از Vine پرده برداشت

مهدی رحمتی از تیم ملی فوتبال کناره‌گیری کرد!

بزرگترین پازل جهان

فناوری جدید باتری با 10 برابر عمر باتری‌های کنونی

چشمتان چند مگاپیکسل است

جسد مجری «ورزش از نگاه‌ دو» در خانه‌اش کشف شد

خوردن گوشت بدن یک دوست برای زنده ماندن در سرما!!

جدول تغییرات ایجاد شده در تیم های لیگ برتر در نقل و انتقالات نیم فصل

شهاب حسینی و نگار جواهریان در "حوض نقاشی"

عکس روز - آقای رئیس جمهور دست به فرمان شد!

عکس - زین الدین زیدان در نقش بابا نوئل!!

طبخ کباب 150 متری در اوکراین

زنی که 11 سال مو های خود را کوتاه نکرده

افزایش بی سابقه قیمت بنزین در آمریکا

فوران آتشفشان اتنا در ایتالیا

سنگ فرش کردن مکانیزه خیابان در هلند

چتری برای حلزون

قروباغه بند انگشتی

اگر جذابم چرا مجرم؟ (قسمت ششم) بررسى "اولوتهاى رابطه"

رژیم های غذایی مبتنی بر گروه خونی - واکسن آنتی ژن

سربازان فرانسه در مالی

خشم مردم کره جنوبی از آزمایش هسته ای کره شمالی